पूर्वतर्फ विस्तार: गणेश औद्योगिक परिसरद्वारा पश्चिम बङ्गाललाई पुन: औद्योगिकीकरण गर्ने लक्ष्य

पूर्वतर्फ विस्तार: गणेश औद्योगिक परिसरद्वारा पश्चिम बङ्गाललाई पुन: औद्योगिकीकरण गर्ने लक्ष्य

कोलकाता: गणेश औद्योगिक कम्प्लेक्स पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित औद्योगिक पार्कहरूको...

read more